Om

Grundejerforeningen Goldbæk

Foreningen for grundene på Goldbæk Allé og Goldbækparken.
Den første lokalplan for området blev udformet i sommeren 2006. De første huse blev opført på Goldbæk Allé 2007. Efter et par år blev Goldbækparken etapen  sat i gang, og de første huse stod klar i 2010. Mængden af boliger voksede, således det blev aktuelt at få gennemført stiftende generalforsamling i 2009.

I 2015 forventes den sidste del af området at blive klargjort klar til bebyggelse (området med indkørsel fra Goldbækparken og en række nye boliger langs med Ankerhusvej.


Området må betragtes som et særdeles børnevenligt og grønt område, hvor cirka det halve af arealet er udlagt til græs, søer, legeplads og stier. En del af området er fredet (primært området mod Goldbækken samt de levende hegn), og må vedligeholdes men ikke ændres.


Denne hjemmeside er tiltænkt som et sted, hvor man hurtigt kan finde relevant information om området, ligesom det er bestyrelsens hurtige mulighed for at kommunikere nyheder. I forbindelse med generalforsamlingerne vil der dog stadig blive leveret udskrevne indkaldelser samt regnskaber ud.


Hvis du har en god ide vedrørende området, eller du måtte have ønsker / kommentarer, er der oprettet en mail til bestyrelsen : mail@grundejerforeningengoldbaek.dk. Mailen checkes løbende, og relevante forslag tages med på det efterfølgende bestyrelsesmøde.


Det er i øvrigt bestyrelsens indstilling, at vi  ønsker hele området inddraget, dvs. Goldbæk Allé, Goldbækparkens villaer samt gårdhavevillaerne. Føler du dit område er dårligt repræsenteret, skal der herfra lyde en opfordring om selv at melde dig under fanerne på næste generalforsamling.


Kommentarer omkring hjemmesiden kan sendes direkte tl h-k.gade@outlook.dk 

Indhold generelt


Siden vil løbende blive opdateret omkring nyheder, mens der altid vil være mere permanente indslag som referater og lokalplaner.


 Foreningens regler

 Lokalplan for området

 Referater, generalforsamlinger

 Regnskaber og budgetter

 Bestyrelsens medlemmer

 Informative indslag

 Billeder fra området

Mail


Bestyrelse:


mail@grundejerforenningengoldbaek.dkKasserer:


kassereri@grundejerforenningengoldbaek.dk


BegivenhederNæste generalforsamling forår 2024