Bestyrelse

Bestyrelsen


Kontakt bestyrelsen:

mail@grundejerforeningengoldbaek.dk

 

Formand:

Hans-Kurt Gade

Goldbækparken 61

Tlf.  40188661

Mail:  h-k.gade@outlook.dk


Kasserer:

Vivi Hedegaard Højsager

Goldbækparken 77

Tlf.: 26118949

Mail:  kasserer@grundejerforeningengoldbaek.dk


Kontakt bestyrelsen:

mail@grundejerforeningengoldbaek.dk


Bestyrelsesmedlemmer:


Bestyrelsen består af følgende personer:


 


Michael Høegh (Veje, stier og fortove)

Goldbækparken 60A

Tlf.: 40859045
Vivi Hedegaard Højsager (Kasserer)

Goldbækparken 77

Tlf.:  26118949

John Johansen (Legepladsen og søerne)

Goldbækparken 2

Tlf.: 40272000


Hans-Kurt Gade (Formand, kommunikation og hjemmeside)

Goldbækparken 61

Tlf.: 40188661
Tina Petersen (Vintertjeneste, saltning m.m.)

Goldbæk Allé 8

Telf.: 60403517


Merethe Madsen (Grønne områder)

Goldbæk Allé 23

Telf.: 21269608