Hjem

Generalforsamling


Grundejeforeningens årlige generalforsamling afholdes 20.marts 2024 kl. 19.00 i sognehuset ved Dalby kirke

Indkaldelse til den årlige generalforsamling i Grundejerforeningen Goldbæk
Onsdag den 20. marts 2024 kl. 19.00 i sognehuset ved Dalby kirke

 

 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Rettidigt indkomne forslag til formanden h-k.gade@outlook.dk
 5. Aflæggelse af regnskabet, underskrevet af revisor og bestyrelsen
 6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Michael Høegh modtager ikke genvalg
  Tina Petersen modtager genvalg
 8. Valg af revisor samt suppleant
 9. Evt.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen            Publiceret 4.3. 2024

 

Facebook


Grundejerforeningen kan  også findes  på Facebook. Find os ved at søge Grundejerforeningen Goldbæk


Denne hjemmeside opdateres specielt med ting som ligger længe (referater, regnskaber osv.).HjemmesidenHar du ideer til, hvad vi i øvrigt burde have på hjemmesiden, så kontakt bestyrelsen eller formand Hans-Kurt Gade : Telf. 40188661 mail  h-k.gade@outlook.dk


bestyrelsen@grundejerforeningengoldbaek.dk