Græs

Græsslåning


Retningslinier i forbindelse med græsslåningEn stor del af vores udgifter i grundejerforeningen går til klipning af græs. Vi har et forholdsvist stort fællesareal, og dette bliver klippet efter aftale med leverandør.

 

Generelt klipper leverandør arealer med fælles græs - omkring søerne, omkring husene, stierne. Grænsen går principielt ved skel. Det er dog også sådan, at flere husejere har lavet terrænregulering udenfor egen grund - således, at der er en "bakke" i skel. Det betyder, at den leverandør, som klipper græs, ikke kan klippe med sin store græsklipper.

 

I lighed med tidligere er det derfor aftalt, at han klipper så langt ind, han kan kommer til med sin store maskine. Derfra må den enkelte grundejer selv lige klippe det sidste. Vi har en fælles interesse i at holde omkostningerne nede, og derfor vil vi undgå, at bruge penge på en dyr timeløn til en manuel og langsom græsslåning.

 

Eksempel: